Nota prawna

Nasze społeczeństwo

Nazwa firmy: IWONA PELLETS

Siedziba: ul. Rychtalska 45, 50-304 Wrocław, Polska,

 

Nasze kontakty
E-mail: kontakt@iwona-pellets.com

 

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 RLL (internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska umożliwia konsumentom rozstrzyganie sporów online na jednej ze swoich platform, zgodnie z art. 14 ust. 1 RLL. Platforma (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL) pełni funkcję strony, na której konsumenci mogą spróbować rozwiązać pozasądowe spory powstałe przy zakupach towarów lub usług w Internecie.

Zgodnie z postanowieniami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, znanej jako L.C.E.N., zwracamy uwagę użytkowników i odwiedzających witrynę: www.iwona-pellets.com następujące informacje:

 

REDAKTOR

Witryna www.iwona-pellets.com jest wyłączną własnością firmy IWONA PELLETS, która ją publikuje.